Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Adak Kurbanı

Adak Kurbanı

İnsanların yerine getirdikleri ibadetler arasında adak kurbanı kesmek yer alır. Bu ibadet sünnet veya farz olarak kılınan bir ibadet olmamasına rağmen pek çok Müslüman tarafından yerine getirilir. Adak kurbanı ibadetinin yerine getirilmesi sayesinde Allah rızası kazanılır ve yoksullar sevindirilir.

Kişiler adakları için kurbanlarını kendileri satın alarak kesebilecekleri gibi adak bağışı olan kurumlar aracılığıyla adaklarının yerine getirilmesini sağlayabilirler. Şefkat Eli Derneği bu konuda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olur ve online kurban bağışında bulunmalarını sağlar.

Adak sahiplerinden vekalet alarak kurbanın hijyenik ortamlarda kurban kesim için belirlenen İslami şartları yerine getirerek kesilmesini sağlar. Kesimin ardından ise kurban etini parçalara ayırarak belirlediği yardıma muhtaç kişilere dağıtılmasını sağlar. Dernek aracılığıyla adak kurbanı bağışında bulunmak isteyenlerin derneğin sitesini incelemeleri yeterlidir.

Adak Kurbanı Nedir?

Adak kurbanı; insanların isteğe bağlı olarak kestikleri kurban çeşididir. Sünnet ve farz olarak kabul edilmeyen bu kurban kişiler tarafından bir arzunun yerine gelmesi, bir durumun oluşması veya bir malın elde edilmesi gibi durumlarda kesilir. Ancak kurbanın kesilmesi için dileğin yerine gelmiş olması gerekmektedir.

Adak kurbanı kesmenin fazileti büyüktür. Adak kurbanını kesenler yoksulları sevindirirler ve sevap kazanırlar. Ayrıca kestikleri kurban sayesinde cimrilikten kurtulurlar ve kurban adağı sayesinde yardımlaşma duyguları gelişmiş olur.

Adak Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Adak kurbanının kesimi için kesin bir zaman yoktur. Yılın her zamanında adanan kurbanın kesilmesi mümkündür. Ancak bu durum adağın şarta bağlı olmaması durumunda geçerlidir.

Adak kurbanın belirli süre veya şartın gerçekleşmesiyle kesileceğinin belirtilmesi durumunda belirlenen zaman içerisinde ve şartın gerçekleşmesiyle beraber kesilmesi gerekir. Örneğin bir kişi Kurban Bayramı içerisinde adak kurbanını keseceğini belirtmişse bayram bitmeden kurbanı kesmesi gerekir.

Adak Kurbanı Kaç Gün İçinde Kesilmelidir?

Adak kurbanının kesilmesi için belirlenen gün sayısı yoktur. Eğer kurban şarta bağlı olarak adanmışsa şartın gerçekleşmesi durumunda vakit kaybetmeden kurbanın kesilmesi gerekir. Adaklık kurban için şart söz konusu değilse istenilen bir günde kurbanın kesilmesi mümkündür. 365 gün adak kurbanını kesilmesi için uygun olan gündür.

Adak Kurbanı Nerelere Verilir?

Adak kurbanları Şefkat Eli Derneği gibi insani yardım derneklerine verilebilir. Bu sayede derneklerin yoksul olan ülke ve şehirlerdeki muhtaçlara kurban etini dağıtmaları sağlanabilir. Ayrıca adak kurbanını kesen kişiler çevrelerinde gerçekten yoksul olan kişiler varsa kurban etini bu kişilere verebilirler.

Adak Kurbanı Şartları Nelerdir?

İnsanların adak kurbanı kesebilmeleri için hem adak sahibi olarak hem de adadıkları konuya dair gerekli şartları yerine getirmeleri gerekir.

Adak kurbanı şartları şöyledir;

 • Kurban adağında bulunan kişi adak kurbanı niyet etmiş olmalıdır.
 • Adakta bulunan kişi Müslüman ve ergenlik çağına ulaşmış olmalıdır.
 • Kurban adayan kişinin akıl sağlığı yerinde olmalıdır.
 • Adak konusu kişinin yapması gereken vacip ibadet olmamalıdır.
 • Adak konusunun Allah’a isyan veya günah olan konularda olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Kurbanın kesilebilmesi için madden yeterliliğin bulunması gerekir.

Bu şartlara uygun olarak adak sözünüzü yerinize getirebilirsiniz. Adadığınız kurbanı kendiniz kesebileceğiniz gibi kişi veya kurumlara vekalet vererek kesilmesini de sağlayabilirsiniz.

Adak Kurbanı Bağış Yapılır Mı?

Allah’tan istediği şeyin olması karşılığında kurban keseceğini adayan bir kişinin adak kurbanı bağışı yapması mümkündür. Şefkat Eli Derneği adak kurban bağışlarını kabul eder ve kurban etine ihtiyaç duyan yoksulluk içerisindeki coğrafyalarda yaşayan insanlara kurban etinin ulaşmasını sağlar.

Adak Çeşitleri Nelerdir?

Adak kişilerin dinen yükümlülüğünün bulunmadığı ibadetleri adamak suretiyle kendine vacip kılmasına verilen isimdir. Adak kurbanı ise kurban kesmeyi kendisine vacip kılmasını ifade eder. Kişilerin kendi rızalarıyla vacip kıldıkları adak çeşitleri 2 tanedir. Bunlar;

Şarta Bağlı Olmayan Adak:

Mutlak adak ismi de verilen bu adakta şart söz konusu değildir. Mutlak adaklar muayyen ve gayrimuayyen adaklar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Muayyen adaklarda şart yoktur ancak belirli zaman vardır. Örneğin bu yıl kurban keseceğim diye adakta bulunan kişinin o yıl içinde adağını yerine getirmesi gerekir. Gayrimuayyen adaklarda ise hem şart hem de belirli zaman yoktur.

Şarta Bağlı Olan Adak:

Muallak adak olarak da anılan adaklar da bir şartın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi söz konusudur. Örneğin hastalığının iyileşmesi durumunda kurban keseceğini söyleyen bir kişi iyileşmeyi şart olarak koşmuştur.

İsterseniz şarta bağlı adaklarınız isterseniz de şarta bağlı olmayan adaklarınız için derneğimizi seçerek adak kurbanı online bağış yapabilirsiniz. Bu sayede Allah katında verdiğiniz sözü yerine getirmiş olursunuz. Ancak şarta bağlı adaklarınızın kabul olması için şartın gerçekleşmesine dikkat etmeniz gerekir.

Adak Kurbanı Neden Kesilir?

Adak kurbanı kişilerin isteklerinin gerçekleşmesinin adağa bağlı tutulması ve isteğin gerçekleşmesi nedeniyle kesilir. Bu nedenle istek gerçekleşmeden adağın kesilmesi mümkün değildir. Kesim gerçekleşse bile adak yerine getirilmemiş olur.

Adak Kurbanı Eti Yenir Mi?

Adak kurban eti yenilebilir olan etler arasında bulunur. Ancak adak kurbanını etinin yenilebilmesi için adak sahibi veya adak sahibinin ailesinin olunmaması gerekir.

Adak Kurbanı Kaç Kişiye Dağıtılır?

Adak kurbanını dağıtılması gereken kişi sayısı kesin hükme bağlı değildir. Kurban olarak kesilen hayvandan çıkan etin durumuna göre 7 ila 10 kişiye dağıtılabilir. Bu kişi sayısı hem büyükbaşta hem de küçükbaşta aynı şekildedir. Kurban etinin kalabalık ailelere dağıtılması durumunda kişi sayısı daha az olabilir.

Adak Eti Kimlere Verilir?

Adak kurbanının kesilmesiyle elde edilen adak eti yoksullara, muhtaçlara, muhacirlere, öksüzlere, kimsesizlere ve yetimlere verilir.

Adak Kesildikten Sonra Ne Yapılır?

Adak kesen veya vekâletle kurban kestiren kişiler kurbanın kesimi tamamlandıktan sonra iki rekattan oluşan bir şükür namazı kılabilir. Bu namazın kılınması şart değildir ancak Allah’a hamd için kılınması mümkündür. Şükür namazını kılan kişiler adak kurbanı duası edebilirler.

Adak kurbanı duası;

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme minke ve leke salati nusuki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbil-Alemine. La şerike lehu ve bizalike umirtu ve ene mine’l-müslimin.”

Adak Kurbanı Bir Kişiye Verilir Mi?

Adak kurbanının bir kişiye verilmesi mümkündür. Çünkü bu kurbanın verilmesi gereken kişi sayısı kesin olarak belirtilmemiştir. Ancak kurban etinin dağıtılacağı kişinin sayısının çok olması daha çok insana yardımda bulunmayı ve sevap kazanmayı sağlar.

Adak Kurbanı Hangi Durumlarda Kabul Olmaz?

Adak kurbanının çeşitli durumlarda kabul olması mümkün değildir. Adak olarak belirlenen hayvanın kurbanlık şartlarına uymaması kurbanın kabul edilmemesine neden olur. Bunun dışında şarta bağlı adaklarda şart gerçekleşmeden kurban kesilirse kabul olması mümkün olmaz.

Adak konusunun İslamiyet’e uygun olmaması, Allah’a şirk ya da isyan içermesi de kurbanın kabul olmama sebeplerindendir. Bunlar dışında adak kurbanını helal kesim ve İslami kurban kesim usullerine uygun gerçekleşmemesi adağın kabul olmamasına neden olur.

Adak Kurbanı Yerine Para Verilir Mi?

Allah rızası için adanan kurban yerine para verilmesi kurban adağının yerine getirilmesini sağlamaz. Yoksullara veya yetimlere kurban yerine paranın verilmesi sadaka yerine geçer.

Adak Kurbanı Yerine Oruç Tutulur Mu?

Kurban adayan kişilerin adak kurbanı yerine oruç tutmaları adaklarının kabul olmasını sağlamaz. Tuttukları oruç nafile oruç olarak kabul edilir ve adak kurbanını yerine getirme yükümlülükleri devam eder. Ancak kişilerin adak olarak oruç tutma niyetinde bulunmaları durumunda adak oruçları kabul olur.

Borç Adak Kesilir Mi?

Borç alınarak adak kurbanının kesilmesi veya kestirilmesi mümkündür. Ancak adak kurbanını kesilmesi için kişilerin maddi durumunun yeterli olması gerektiğinden durumlarının düzelmesini beklemeleri de doğrudur. Böylelikle borç altına girilmeden kurban adağı yerine getirilmiş olur.

Adak Sahibinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Adak sahipleri ilk olarak adağa konu olan isteğin gerçekleşmesini beklemelidir. İsteğin gerçekleşmesi durumunda adağın yerine getirmelidirler. Adak sözünü yerine getirmemek kişiler üzerinde yükümlülük oluşturur. Bu nedenle adağı kabul olan kişilerin kurbanlarını belirleyerek en erken süre içerisinde kesmeleri gerekir.

Adağı kabul olan kişiler kesecekleri kurbanlığı satın alabilirler ve kesim bilgileri bulunması durumunda kendileri kesebilirler. Adak kurbanını keserken tekbir almalı ve kurban kesme şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Kurban kesiminin ardından isterlerse şükür namazı kılarak adak kurbanı duası yapabilirler. Kesim ve kurbanın pay edilmesinin ardından ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar.

Adak Kurbanı Vekaleti Nasıl Verilir?

Adak kurbanı online bağış yapanlar veya adak kurbanını kendi kesemeyecek olanlar vekalet vererek kurbanı ehli olan kişilerin kesmesini sağlayabilirler. Bunun için vekalet vermeleri gerekir. Adak kurbanını vekaleti ise telefonla, sözle veya yazıyla verilebilir. Vekaletin verilmesi esnasında “Seni/sizi adak kurbanımı kesmeniz için vekil tayin ettim.” Gibi sözler söylenebilir.

Adak Kurbanı Vekaleten Nasıl Kesilir?

Adak kurbanı kesmek için vekalet alan bir kişi kurbanı dini usullere uygun olarak gerçekleştirir. Bunun için kurbanın ayaklarının bağlanması, kesim için yere yatırılması ve tekbir alınarak kurbanın kesimini yapması gerekir. Ayrıca vekalet veren kişi adına adak kurbanı duası yapabilir.

Şefkat Eli Derneği olarak vekaleten adak kurbanı kesimi gerçekleştiriyoruz. Kurbanın kesimi öncesinde kişilerden vekalet alarak kurban kesimini İslami usullere uygun şekilde ve hijyenik ortamda gerçekleştiriyoruz.

Adak Kurbanı Kimlere Verilir?

Kurban adağı verilmesi caiz olan kişiler dağıtılır. Adak kurbanı vermenin caiz olduğu kişiler şunlardır; yoksullar, mazlumlar, yetimler, savaş mağdurları, kimsesizler ve diğer ihtiyaç sahipleridir. Adaklık kurban eti bu kişilere pay edilerek çiğ halde verilebileceği gibi kurban etinin pişirilmesiyle yoksullar doyurularak da verilebilir.

Adak Kurbanı Kimlere Verilmez?

Adak kurbanı adak sahibine, adak sahibinin eşi, çocuklar, anne ve baba gibi akrabalarına veya kardeşine verilmez. Bunun yanı sıra adak kurbanının dinen zengin kabul edilen kişilere verilmesi mümkün değildir.

Adak Adayan Kişi Adaktan Yiyebilir Mi?

Adak adayan bir kişi adak kurbanının etinden yiyemez. Çünkü adak kurbanını adak sahibinin yemesi dinen caiz değildir.

Adak Adayan Kişinin Ailesi Yiyebilir Mi?

Adak kurbanını adak adayan kişinin ailesi yiyemez. Adak sahibinin ailesi olarak tanımlanan kişiler ise eşi, annesi, babası, çocukları, nineleri, dedeleri ve torunlarıdır.

Adağı Kardeş Yiyebilir Mi?

Allah’tan istediği bir durumun gerçekleşmesine bağlı olarak kurban adayan kişinin adak kurbanından kardeşinin yemesi mümkün değildir. Kardeşin adak kurbanından yemesi durumunda ise sadakasını vermesi gerekir.

Online Adak Bağışı Caiz Mi?

Kurban adağında bulunan kişilerin online adak bağışında bulunmaları caizdir. Bunun için güvenilir adak bağışı kabul eden kurumlar tercih edilmelidir. Şefkat Eli Derneği gibi güvenilir kurumlara yapılan adak bağışı ve vekalet sayesinde kurbanın kesilmesi mümkün olur.

Diyanet Adak Nedir?

Diyanet’e göre adak bir kişinin dini açıdan bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ibadet olarak kabul edilen bir şeyi kendisine borç olarak kabul etmesine adak denir. Bir şeyin adak olarak kabul edilebilmesi için ibadet olarak kabul edilmesinin yanı sıra dünyevi amaç taşımaması gerekir. Ayrıca bir şeyin adak olabilmesi için Allah’a isyan içermemesi şartı vardır.

Adak Adamak Dileği Gerçekleştirir Mi?

Adak adamanın dileğin gerçekleştireceğine dair kesin bir hüküm yoktur. Dileğin gerçekleşmesi Allah’ın takdirine bağlıdır ve adanan adak takdirin değişmesini sağlayabileceği gibi değişmesinde etkili de olmayabilir. Ancak Allah’tan dilekte bulanan ve adak adayan kişilerin gerçekleşmesine inanmaları ve gerçekten istemeleri gerekir. Böylelikle Allah’ın izniyle dileğin gerçekleşmesi mümkün olur.

Arife Günü Adak Kurban Kesilir Mi?

Bir isteğin ya da şartın gerçekleşmesi durumunda kurban keseceğini adayan kişinin adadığı kurbanı arife gününde kesmesi mümkündür. Ancak bu kurbanın Kurban Bayramı için belirlenen kurban olmaması gerekir. Aksi takdirde kurban vacibi gerçekleştirilmiş sayılmaz.

Adak Kurbanı Para Olarak Verilir Mi?

Adak kurbanı para olarak verilemez eğer bir kişi kurban keseceğine dair bir adakta bulunmuşsa o kurbanı mutlaka kesmelidir. Kurbanla aynı tutardaki parayı ihtiyacı olan kişilere vermesi durumunda verdiği para sadaka olarak Allah katında kabul görür ancak adak borcunun mutlaka ödenmesi gerekir.

Kurban Bayramında Adak Kesilir Mi?

Kurban Bayramı’nda adak kurbanının kesilmesi mümkündür. Ancak kesilen adak kurbanının Kurban Bayramı’nda kesilmesi vacip olan kurbanın yerine geçmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle bayram öncesinde adağın kesilmesi daha doğrudur. Buna rağmen Kurban Bayramı’ndan hem adaklık kurban hem de vacip olan kurban kesilebilir. Ancak etlerin birbirine karışmamasına dikkat etmek gerekir.

Adak Kurbanı Hangi Durumlarda Kesilir?

Adak kurbanı Allah rızasını gözeterek kurban adağında bulunulması durumunda kesilir. Bu kurbanın kesilmesi için ortaya bir şartın atılması mümkün olduğu gibi şarta gerek olmaksızın Allah rızasını kazanmak amacıyla da kurban adağında bulunulabilir. Şartlı olarak kurban adanması durumunda ise kesimin gerçekleşmesi için şartın yerine gelmiş olması gerekir.

Şefkat Eli Derneği olarak şartlı veya şartsız olarak adaklık kurban bağışı kabul ediyoruz. Adanan kurbanların yılın her döneminde kesilmesini ve mazlumlara ulaştırılmasını sağlıyoruz.

Başkasının Parasıyla Adak Kesilir Mi?

Adak kurbanı kesmek isteyen kişilerin adaklarının kendi mali durumlarını aşmaması gerekir. Böylelikle kurbanın kesilmesi için başkasının parasına ihtiyaç duyulmaz. Ancak aile veya arkadaş çevresinden olan bir kişinin kendi arzusuyla adak kurbanını kesmesi için adak sahiplerine para vermesiyle kurbanın kesilmesi mümkündür.

Adak Hayvanı Nasıl Olmalıdır?

Adak hayvanı olarak tercih edilecek keçi, deve, sığır, manda veya koyunun hadisler ve ayetlerle belirtilmiştir.

Adak hayvanında bulunması gereken özellikler şunlardır;

 • Adak hayvanı sağ ve sağlıklı olmalıdır.
 • Adak hayvanının azalarının tam olması gerekir.
 • Adak olarak kesilecek hayvan besili olmalıdır.
 • Kurban olarak kesilecek hayvanın gözleri kör olmamalıdır.
 • Kulak ve kuyruklarının yarısından fazlası kesik olmamalıdır.
 • Hayvanlar düşkün ve zayıf olmamalıdır.
 • Kurban türüne göre yaş şartlarını taşımalıdır.

Bu özelliklere sahip olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar adak olarak kesilebilir. Ayrıca doğuştan topal, kulağı yırtık veya boynuzsuz olarak doğan hayvanların kurban olarak kesilmesi de mümkündür.

Keçiden Adak Olur Mu?

Keçi kurban olarak kabul edilen küçükbaş hayvanlar arasında yer alır. Bu nedenle keçinin adak kurbanı olarak tercih edilmesi mümkündür. Ancak kesilecek keçinin kurban olarak kabul edilebilir özelliklere sahip olması gerekir.

Tavuk Adak Olur Mu?

Tavuktan adak olması mümkün değildir çünkü tavuk kurban olarak kesilmesi dini açıdan münasip görülen hayvanlar arasında yer almaz.

Adak Kurbanı Fiyatları

Şefkat Eli Derneği olarak adak kurbanı bağışlamak isteyenler için belirlediğimiz küçükbaş adak kurbanı fiyatları (güncel fiyatlar için online bağış sayfamızı ziyaret edin). Büyükbaş kurban bağışında bulunmak isteyenlerin ise 7 hisse tutarında ödeme yapmaları gerekir. Yapılacak bağışlar için derneğimizin web sitesinde kurban çalışmaları ve adak kurbanı bölümü kullanılabilir.