Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Tarihçemiz

Tarihçemiz

Şefkat Eli Derneği gönüllülük esasıyla çalışmaya başlayan ve çalışmalarını dünyanın her yerinde bulunan mazlumların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçiren bir dernektir. Yardımları ulaştırma konusunda da ırk, din ve dil ayrımı yapmaz.

Bu sayede hangi coğrafyada olursa olsun bir mazlumun hayatını kurtarmayı amaçlar. Aldığı bağış ve yardım destekleriyle daha çok insana ulaşarak onların hayır dualarına mazhar olur.

Şefkat Eli Derneği Kuruluş Tarihi Nedir?

Şefkat Eli Derneği ilk olarak gönüllü faaliyetlerle 2010 yılında yola çıkmış olan bir dernektir. Zaman içerisinde ulaştırdığı yardımların sayısının artması ve resmileşme ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle de 2017 yılında resmen kurulmuştur.

İstanbul Kavacık merkezli olan derneğin tam ismi Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği’dir. Yıllardır varlık sürdüren dernek ekibi ve yardım türlerine göre seçtiği personeliyle yoksul, aç, mazlum ve mağdur insanlara destek olmayı amaçlar. Bu amaçları da dinin emirlerine uyma ve muhtaçlara yardım etme anlayışına bağlı olarak yerine getirmeye çalışır.

Şefkat Eli Derneğinin Kuruluş Amacı Ne?

Şefkat Eli Derneğinin kuruluşunun temel amacı mazlum ve mağdur durumdaki insanlara yardımların en kısa sürede ulaştırılmasını sağlamaktır. İnsanlara ulaşan bu yardımlarla insanların mağduriyetleri tamamen ortadan kalkmasa bile bir süreliğine rahat etmeleri sağlanır.

Dernek tarafından yapılan yardımlar savaş nedeniyle insanlık dramının yaşandığı yerlere ulaştırılarak can kayıplarının azalmasını sağlar. Ayrıca doğal afet kaynaklı insan ve mal kayıplarının giderilmesine yardımcı olur. Allah’ın kullarına aç insanları doyurma, yetime ve yoksula yardım etme şeklindeki emirlerinin yerine getirilmesi için aracılık yapar. Allah’ın emirlerine uyarak bağışta bulunan kişilerin sağladıkları destekler dernek tarafından muhtaçlığın en fazla olduğu yerlerdeki kişilere ulaştırılarak amaca ulaşma sağlanır.

Şefkat Eli Derneğinin Benimsediği İlkeler Nelerdir?

2017 yılından insani yardım, acil yardım ve yetim yardım çalışmalarında bulunan dernek benimsediği ilkelerden vazgeçmeden çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluş anında belirlenmiş ilkelerine olan bağlılığı kısa sürede pek çok ülke ve bölgeye yardımların ulaştırılmasını sağlamıştır.

Şefkat Eli Derneğinin kuruluş tarihi itibariyle benimsemiş olduğu ilkeler şunlardır;

 • Doğal felaketler, savaşlar ve zulümlere karşı düzenlenen yardımlaşma faaliyetlerinde ön sırada yer almak
 • Din, ırk ve dil ayrımı yapmaksızın yardım ihtiyacı olan her insana yardımda bulunmak
 • Yardım faaliyetlerine insan onurunu zedeleyecek tutumlardan uzak durmak
 • Medya ve dünya basınında masum aynı zamanda da mağdur insanların sesi olmak
 • İnsanların yardımlaşma faaliyetlerine katılmaları için çalışmalar yapmak
 • Mağdur durumdaki insanlar için geçici yardımlara ek olarak kalıcı yardımların da yapılmasını sağlamak
 • Yeni projeler geliştirmek ve bu projelerde insanlara faydayı ön planda tutmak
 • Yardımların belirli standartlarda yapılmasını sağlamak
 • Yardımlardan tüm ihtiyaç sahiplerinin yararlanabilmesi için kayıt yöntemlerini kullanmak
 • Düzenlenen yardım faaliyetlerinin dine ve Allah’ın emirlerine uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
 • Çalışmalarının siyasi malzeme olmamasını sağlamak ve şeffaf olmak

Bu ilkelerden birinden taviz verilmesi derneğin kuruluş amacını ve misyonunu tehlikeye atacağından dernek bu ilkelere uyumlu olarak hareket eder. İlkelerinden taviz vermesi gereken girişimlerde bulunmaz ve sorunları en doğru şekilde çözmeyi hedefler.

Şefkat Eli Derneğinin Özellikleri Nelerdir?

Şefkat Eli Derneğinin insani yardım konusunda hizmet veren diğer derneklerle ortak ve derneklerden ayırt edici özellikleri vardır. Bu ayırt edici özellikler sayesinde insanlar bağış ve destekleri için Şefkat Eli’ni tercih ederler.

Derneğin en belirgin özellikleri şunlardır; tarafsızlık, şeffaflık, insan hayatını önemse, mazlumlara üstün yarar sağlama, emanete sadakat ve Allah’ın emirlerine uygun hareket etmedir. Ayrıca derneğin yıl boyunca aralıksız olarak yardım projeleri geliştirmesi ve bu projeleri hayata geçirmesi en önemli özelliklerindendir. Bunun dışında yapılacak yardımlar için talep ettikleri ücretlerin uygun olması rakiplerinden ayırt edici olan özellikleridir.

Şefkat Eli Derneğinin Hedefleri Neler?

Şefkat Eli Derneğinin en önemli hedefi kıtlık, yoksulluk veya savaşla mücadele eden coğrafyalarında tamamındaki insanlara yardımın ulaşmasını sağlamaktır. Ayrıca yoksul coğrafyalara yardımın ulaşması adına halkın bilinçlenmesini ve bu sayede yapılan yardımlara katılmalarını sağlamaktır. Bunların dışında dernek mazlum insanlar için geçici çözümler yerine kalıcı çözümler bulmayı hedefler. Bunun için dünyadaki gelişmeleri ve felaketleri takip ederek çalışmalar yapar.

Şefkat Eli Derneğinin Yardımları Nelerdir?

Şefkat Eli Derneği ülkelerde sürekli hale gelmiş mağduriyetler ve acil durumlar için insanları yarar sağlayacak yardımları hayata geçirir. İhtiyaca göre yardım türünün belirlenmesini kapsayan faaliyetleriyle insanların zorluklarına nefes olur.

Şefkat Eli Derneğinin dünyadaki yoksul ve mazlum coğrafyalar için düzenlediği yardımlar şunlardır;

 • Acil yardım
 • Ramazan yardımı
 • İftar yardımı
 • Zekat bağışı
 • Gıda yardımı
 • Giyim yardımı
 • Un bağışı
 • Su kuyusu bağışı
 • Ekmek bağışı
 • Kurban bağışı
 • Kur’an-ı kerim hediyesi

Bu yardımlar ihtiyacı olduğu belirlenen ülke ve ülke halkı için ayrım yapılmaksızın gerçekleşir. Yardımların hayata geçirilmesi yapılan bağışlarla mümkün olduğundan dernek bağışı sağlayacak çalışmalar yürütür.

Şefkat Eli Derneğinin Projeleri Nelerdir?

Şefkat Eli Derneği mazlum coğrafyalarda bulunan insanların yararlanabilmeleri için çeşitli projeleri hayata geçirir. Bu projeler sayesinde insanların yaşamaya devam edebilmesi ve ibadetlerini yapabilmeleri gibi imkanlara kavuşmaları sağlanır.

Derneğin insanlar için hayata geçirdiği ve hayata geçirmeye devam ettiği projeler şunlardır; mescit ve cami, büyük külliye, kirvem olur musun, katarak ameliyatı, şefkat evi, su kuyusu, geçim kaynağı bisiklet ve geçim kaynağı keçi projeleridir.

Mescit, cami ve büyük külliye projeleriyle insanların ibadetlerini yapmaları, dinlerini öğrenmeleri ve bir araya gelmeleri sağlanır. Katarakt ameliyatı projesi ise katarakt olanların gözlerinin sağlıklarına kavuşmaları sağlanır. Kirvem olur musun projesi sayesinde baskı ve imkansızlıktan sünnet olamayan çocuklar sünnet olur. Su kuyusu projesi halkın temiz suya ulaşmasını sağlar. Bisiklet ve süt veren keçi projeleriyle de insanlar yeni geçim kaynakları edinebilirler.

Şefkat Eli Derneğinin Faaliyet Gösterdiği Ülkeler Hangileridir?

Şefkat Eli Derneğinin faaliyet göstermesi için ülke, din veya bölge ayrımı yoktur. Nerede bir mazlum, yetim veya savaş mağduru varsa ona ulaşma amacı güder. Ancak günümüzde mazlum, yoksul ve yetimin en fazla görüldüğü yerler Afrika ve Asya kıtalarıdır. Bu nedenle dernek daha çok bu topraklarda yaşayan insanlar için yardımlar yapar.

Derneğin faaliyet göstermekte olduğu ülkeler şunlardır;

 • Yemen
 • Çad
 • Somali
 • Afrika
 • Arakan
 • İdlib
 • Suriye
 • Bangladeş
 • Gazze
 • Kudüs
 • Etiyopya
 • Tanzanya
 • Nijer
 • Zambiya
 • Nijerya

Sizlerde bu ülkelerde var olan susuzluk, kıtlık, savaş, doğal afet ve iç çatışma gibi durumlarla mücadele eden insanlara yapılan yardımlara destek olabilirsiniz. Yaptığınız bağışlar sayesinde birkaç kişinin veya çocuğun hayatının kurtulmasına vesile olabilirsiniz.

Şefkat Eli Derneğinin Yardım Ettiği Kişiler Kimler?

İnsani yardım üzerine çalışmalar yapan Şefkat Eli Derneği muhtaçlık durumu en fazla olan insanlara yardımın ulaştırılmasını amaçlar. Derneğin yardım ettiği kişiler mülteciler, yetimler, yoksullar, kimsesizler, yaşlılar, hastalar, engelliler, açlar, zulüm altında olanlar, evsizler ve çocuklardır.

Bu kişiler yardımlar bulundukları bölge, yaşadıkları zorluklar ve ihtiyaçları tespit edildikten sonra yardım kampanyaları düzenlenir. Bu sayede doğru yardımların doğru yerlere ulaştırılması gerekir. Örneğin Afrika gibi kuraklık içinde olan ülkelere kışlık yardımının yapılması doğru değildir ve bunun ayırt edilmesi gerekir. Böylelikle yardım hataları ortadan kaldırılabilir.

Şefkat Eli Derneği Yurt Dışı Temsilcilikleri Nerededir?

Şefkat Eli Derneği hem Türkiye hem de yurt dışı için hizmet veren bir dernektir. Ancak derneğin tek bir temsilciliği (merkezi) vardır. O merkezde İstanbul’da bulunur. Yoksul, mazlum ve hasta insanlara yardım etmek isteyenler derneğin İstanbul’da ki merkezi üzerinden yardımlarını ulaştırabilirler.

Şefkat Eli Derneği Yurt Dışı Çalışma Yöntemleri Nelerdir?

Şefkat Eli Derneğinin yardım çalışmalarının büyük bir bölümü yurt dışında gerçekleşir. Çünkü yaşam mücadelesinin olduğu ülkelerin geneli yurt dışındadır. Dernek yurt dışında faaliyetlerini yurt dışı ülkelerinde görevlendirdiği dernek görevlilerinin çalışmalarıyla yürütür.

Dernek görevlisinin bulunmadığı bölgelerde ise yandaş kurumlar adına çalışan personellerle iş birliği yapılır. Bu sayede daha önce yardım yapılacağı belirlenmiş kişiler yardımların teslimatı gerçekleşir. Yapılan teslimat gerek yandaş kurum personelleri gerekse dernek personelleri tarafından kayıt altına alınır. Yapılan kayıt işlemleri dernek yönetim ve görevlileri tarafından sık sık tekrarlanır.

Şefkat Eli Derneğine Bağış Zamanları Nelerdir?

Şefkat Eli tarafından yapılan yardım ve bağış zamanları insanların doğru bağışlarda bulunması için önemlidir. Şefkat Eli’nin düzenlemiş olduğu bağış kampanyalarının bir kısmı zamanlı bir kısmı ise zamansızdır.

Giyim, ekmek, Kur’an-ı Kerim, süt veren keçi, sünnet ve katarakt ameliyatı gibi bağışlar için belirlenmiş zaman yoktur. Bu nedenle kişilerin yılın 365 gününde da bağışı yapmaları mümkündür.

Ramazan, iftar ve kurban bağışları zamana bağlıdır. Bağışın yapılabilmesi için Ramazan’ın girmesi veya Kurban Bayramı’nın yaklaşması gerekir. Örneğin iftar yardımlarıyla iftar paketlerinin hazırlanması veya iftar sofralarının kurulması için bağışların Ramazan ayına özel yapılmış olması gerekir. Bu sayede bağışlar zamanında yapılır ve zamanında yerine ulaşmış olur.

Şefkat Eli Derneğine Bağış Yapma Yolları nelerdir?

İnsani yardım, acil yardım ve genel yardım üzerine çalışan derneğin gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerine bağış yapmak isteyenler farklı bağış yollarını tercih ederek kullanabilirler. Dernek için kullanılabilecek ilk bağış yolu online bağıştır. Bu yolla yapılacak bağışlar www.sefkateli.org.tr linki üzerinden yapılabilir. Kişilerin yapacakların bağışın hangi olduğunu belirledikten sonra ilgili ödemeyi yapmalarıyla bağış işlemi tamamlanır.

İkinci bağış yolu ise elden teslim etme yoluyla yapılan bağıştır. Bunun için bağışçıların derneğin merkez binasına gitmeleri gerekir. Bu bina İstanbul’un Anadolu Yakası’na bağlı olan Kavacık Mahallesine ulaşmaları gerekir. Burada bulunan dernek binasına bağışlar adına çalışan personele ulaşılarak bağışın tutarı ödenir ve makbuz teslim alınarak binadan ayrılınır.

Üçüncü bağış yolu EFT ile para transferi gerçekleştirmektir. Bu yolu kullanmak isteyenler kredi kartlarından yararlanarak derneğin açmış olduğu banka hesap numaralarına bağış için para transferi yapabilirler. EFT için kullanılan hesap numaraları ise Kuveyt Türk, İş ve Ziraat Bankası’na aittir. Bu hesap numaralarına tercihe göre Euro, Dolar veya TL olarak bağışta bulunulabilir.

Dördüncü bağış yolu ise havale ile para transferi yapmaktır. Bu yolu kullanmak için bağış yapacak kişilerin Ziraat ve İş Bankası ya da Kuveyt Türk Bankası’na ait hesaplarının olması gerekir. Bu sayede şubeler arasında para transferi yapılabilir.

Şefkat Eli Derneğinin Tamamlanan Projeler

2017 yılı itibariyle resmiyet kazanan dernek pek çok projeyi tamamlayarak halkın kullanımına sunmuştur. Dernek ve aldığı bağışlar sayesinde tamamlanan projelerden bazıları şunlardır; Nebi Mescidi, Askarow Camii, Mescid-i Abdullah, Çad Mescidi, İdlib Şefkat Evi, Hz. Hatice su kuyusu ve Hz. Fatma su kuyusudur.

Bunlar dışında bağışçılarının adlarını taşıyan tamamlanmış su kuyusu projeleri de vardır. Bu projelerin tamamlanmasını sağlayan dernek projelerden uzun süre yararlanılması için gerekli denetimleri yapar. Böylelikle su kuyusu veya mescitlerden maksimum fayda alınmasını sağlar.