Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Kurban Bağışı

Kurban Bağışı

Kurban: Allah’a Yakınlık

“Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız, şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise (gerçek ve samimi) yardımcıları yoktur.” (Bakara Sûresi, 2/270)

Dinimizde kurban; Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibâdet etmek amacıyla belli cinsten hayvanları Allah (c.c.) yolunda kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Normalde koyun, keçi veya sığır cinsi bir hayvanı insanlar, etini yiyip derisinden faydalanmak amacıyla keserler. Fakat kurbanı tüm bunlardan ayıran temel fark, onun Allah’ın rızâsını kazanma ve isteklerine boyun eğme amacıyla kesilmiş olmasıdır. Bu, kurbanın uhrevî yönüdür, bir de dünyevî yönü vardır. Dünyevî tarafında ise, Allah’ın rızâsı için kesilen bu kurbanlık hayvanın eti ve derisi heba edilmeyecek, azamî ölçüde faydalanılacaktır.

Kur’ân’da kurbanın etinin değil, kesen kişilerin takvâ ve kalbî hislerinin Allah’a ulaşacağı şöyle belirtilir:

“Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu (c.c.) tâzimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele!” (Hac sûresi, 22/37)

Bazı kimseler kurban bayramı dışında da kurban kesmek isteyebilir. Mesela bunlar adak, akîka, şükür, şifa ve sadaka kurbanlarıdır. Kişi bu kurbanların etini ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşır, hatta tamamını dağıtır. Bu da bizim dinimizin bir diğer güzelliğidir.

Şefkat Eli Derneği işte bu noktada devreye giriyor. Kurban bağışını nereye yapacağını bilemeyen, bunun için vakit bulamayan ya da verecek yeri olmayan kurban sahipleri, bağışlarını derneğimiz aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine kolayca ulaştırabilirler.

Kurban bağışlanacak yer ve kişiler ise bellidir. Derneğimiz siz kıymetli bağışçılarımızın verdiği kurbanları kesimini yaparak, önem ve aciliyet sırasına göre belirlediği yetim, öksüz, kimsesiz, fakir, mazlum, savaş mağduru ya da Kur’ân talebelerine en hızlı şekilde ulaştırmaktadır.

Adak Kurbanı Bağışı Nedir?

İnsanların bir olayın ya da niyetin gerçekleşmesi durumunda kurban keseceği yönünde adakta bulunması ve istedikleri olayın gerçekleşmesiyle de kestikleri kurbana adak kurbanı denir. Bu kurbanın kesilebilmesi için yapılan niyetler evlat sahibi olmak, ev almak veya memur olmak gibi niyetler olabilir. Adak kurbanının kesilebilmesi için niyetin gerçekleşmesi şarttır aksi takdirde kurbanın kesilmesi gerekmez.

Kurban keseceğine dair adakta bulunan kişilerin adadıkları kurbanı bağış olarak vermeleri adak kurbanı bağışı olarak anılır. Kişiler adakta bulunurken kurban edecekleri hayvanın türünü belirtmişlerse bağışının o hayvan için yapmaları gerekir. Niyetin ya da durumun gerçekleşmesi için koyun keseceğini söyleyen kişinin deve bağışı ücreti yatırması veya deve bağışlaması adağının yerine getirilmesini sağlamaz.

Akika Kurbanı Bağışı Nedir?

Doğumu yeni gerçekleşen erkek ya da kız çocuk için kesilen kurbana akika kurbanı denir. Bu kurbanın çocuğunun doğumunun yedinci gününde kesilmesi gerekir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kurban çocuk buluğ çağına erene kadar kesilebilir. Çocuklar için kesilmesi gereken akika kurbanının ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlamak için yapılan bağışa ise akika kurbanı bağışı ismi verilir.

Şükür Kurbanı Bağışı Nedir?

Bir kişinin Allah’a şükretmek niyetiyle kestiği kurbana şükür kurbanı denir. Kurbanın kişi tarafından kesilememesi veya fakirlere dağıtılması amacıyla bağışlanması ise şükür kurbanı bağışı olarak adlandırılır. Bu kurban sayesinde Allah’a şükrederken diğer yandan fakirlerin sofralarında etin yer alması sağlanabilir.

Şifa Kurbanı Bağışı Nedir?

Şifa kurbanı hasta bir kişinin şifa bulması veya sağlıklı bir kişinin hastalığa yakalanmaması amacıyla kesilen kurbana verilen isimdir. Hastanın şifa bulması amacını taşıyan bu kurban Allah rızası ve Allah’ın emriyle hastanın sağlığına kavuşması umuduyla kesilir. Şifa için adanan kurbanın dernekler aracılığıyla bağışlanması ise şifa kurbanı bağışı ismini alır. Hasta yakınları ve hastalıklara karşı önlem almak isteyen kişiler yılın istedikleri gününde şifa kurbanı bağışlayarak kurbanın dağıtılmasını sağlayabilirler.

Sadaka Kurbanı Bağışı Nedir?

Fakir ve fukaraya sadaka olması amacıyla kesilen kurbana sadaka kurbanı ismi verilir. Sadaka kurbanı kesme amacında olan kişiler bunu bağış olarak yaparlarsa sadaka kurbanı bağışlamış olurlar. Kurban için gerekli ücretin yatırılmasıyla tercih edilen türdeki kurban seçilir ve kesilerek sadaka niyetine fakirlere ve fukaralara dağıtılır. Bu sayede kişiler başlarına gelebilecek belaları def etmiş olurlar. Ayrıca ihtiyaç içinde olan insanlara yardın etme ve onlarla paylaşımda bulunma imkanı elde ederler.

Vacip Kurbanı Bağışı Nedir?

Vacip kurbanı Allah tarafından kurban kesmesi kendisine vacip kılınmış olan kişilerin kesmesi gereken kurbandır. Kurban Bayramı’nda kesilen bu kurban sayesinde kişiler üzerlerine vazife olan ibadeti yerine getirmiş olurlar. Kestikleri kurbanı kendileri yiyebilirler ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilirler. Bunun dışında üzerine kurban kesmesi vacip kılınmış olan kişiler vacip kurbanı bağışlayabilirler. Bunun için kurbanın hisse bedelini ödeyerek vacip kurbanının yoksulluk içindeki ülkelerde kesilerek o ülkelerin insanlarına dağıtılmasını sağlayabilirler.

Beş Ülkede Kurbanlarınızı Kesiyoruz

Şefkat Eli Derneği olarak Çad, Somali, Yemen, Arakan ve Afganistan Bölgelerinde kurban kesimleri gerçekleştiriyoruz ve bu sayede mağdur, mazlum ve yoksullukla mücadele eden binlerce insana kurban etlerini ulaştırıyoruz.

Bunun için web sitemiz üzerinden online bağış yapabilir, bu kutlu aktiviteye siz de destek olabilirsiniz.