Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Kurban Bağışı

Kurban Bağışı

Kurban bağışı 2010 yılında kurulan ve 2017 yılında resmi dernek haline gelen Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği’nin verdiği hizmetlerden birisidir. Farklı amaçlarla yoksullara, mazlumlara ve kimsesizlere kurban bağışlamak isteyenler dernekle irtibata geçerek bağışlarını yapabilirler.

Bu sayede hem görevlerini yerine getirmiş olurlar hem de zor durumda olan insanların et yemelerine yardımcı olurlar. Bunun yanı sıra kurban bağışında bulunarak yardımlaşmaları sayesinde Allah’a yaklaşarak onun rızasını kazanma yolunda ilerleyebilirler.

Kurban Bağışı Nedir?

Kurban bağışı, kurban kesmekle yükümlü olan kişilerin kurbanlarını kendileri kesemedikleri durumlarda veya kurban etini yemek istemedikleri durumlarda kurbanı ihtiyaç sahiplerine bağışlamasıdır. Yapılan bağış sayesinde Allah’la yakınlaşmak mümkün olurken kurban etinin dağıtılmasıyla fakirlik içinde mücadele eden kişilerin yemek bulma sorunları belirli bir süre ortadan kalkmış olur.

FD

Neden Kurban Bağışı Yapılır?

Kurban bağışının en önemli nedeni Müslümanların yükümlü oldukları kurban kesme ibadetini yerine getirmek istemeleridir. Bunun dışında kurban bağışının nedeni Allah rızasını kazanmak ve bu sayede Allah’a yaklaşarak hayırlı kul olmaktır. Ayrıca kurban bağışları insanların geçim sıkıntısı yaşanan ülkelerde bulunan insanlara yardımda bulunma nedeniyle yapılır. Son olarak ise kurban bağışlarının nedeni yetim, öksüz ve kimsesiz insanların kurban etiyle mutlu olmalarını sağlamaktır.

Kurban Bağışı Yapmak Caiz Mi?

Kurban bağışı yapmak caiz midir? Sorusu ilk defa bu türde bağış yapmak isteyenlerin cevabını merak ettiği bir sorudur. Diyanete göre kurban bağışları dinen caizdir ve insanlar çeşitli amaçlarla kurban bağışında bulunabilirler.

Kurban Bağışının Önemi Nedir?

Kurban bağışı dayanışma ve yardımlaşma ruhunun yaşatılmasını sağlar. Bu bağışlar sayesinde maddi durumu elverişli olan kişiler sıkıntı içerisinde bulunan kişilere yardım edebilirler. Bağışları sayesinde onların sofralarında et yemeğinin olmasına yardımcı olabilirler. Ayrıca kurban bağışı ile insanlar Allah’a verdiği nimetler ve rızklar için şükür etme imkanı bulabilirler. Bu amaçla satın aldıkları kurbanları Allah rızası için bağışlayabilirler.

Kurban bağışı sayesinde insanlar mallarını Allah yolunda harcama imkanı da bulabilirler. Tüm bunlara ek olarak yapılan bağışlar kişilerin Allah katında hayırlı kul olmalarına ve sevap kazanmalarına yardımcı olur.

Kurban Bağışı Çeşitleri Nelerdir?

Kurban kesmekle yükümlü olan kişiler kurban bağışını farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirebilirler. İnsanların bağışta bulunma amaçları kurban bağışı çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Buna göre insanların ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla yapabilecekleri kurban bağışı çeşitleri şunlardır;

 • Akika Kurbanı Bağışı
 • Adak Kurbanı Bağışı
 • Şükür Kurbanı Bağışı
 • Nafile Kurbanı Bağışı
 • Vacip Kurbanı Bağışı
 • Şifa Kurbanı Bağışı
 • Sadaka Kurbanı Bağışı
 • Deve Kurbanı Bağışı
 • Ruhuna Kurban Bağışı

Kişiler durumlarına ve niyetlerine göre bu kurban bağışı çeşitlerinden birisini seçerek bağışlarını yapabilirler. Bu bağışlarda niyet farklı olsa da genel olarak Allah’a şükür ve rıza kazanma amacı önemlidir.

Akika Kurbanı Bağışı Nedir?

Doğumu yeni gerçekleşen erkek ya da kız çocuk için kesilen kurbana akika kurbanı denir. Bu kurbanın çocuğunun doğumunun yedinci gününde kesilmesi gerekir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kurban çocuk buluğ çağına erene kadar kesilebilir. Çocuklar için kesilmesi gereken akika kurbanının ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlamak için yapılan bağışa ise akika kurbanı bağışı ismi verilir.

Adak Kurbanı Bağışı Nedir?

İnsanların bir olayın ya da niyetin gerçekleşmesi durumunda kurban keseceği yönünde adakta bulunması ve istedikleri olayın gerçekleşmesiyle de kestikleri kurbana adak kurbanı denir. Bu kurbanın kesilebilmesi için yapılan niyetler evlat sahibi olmak, ev almak veya memur olmak gibi niyetler olabilir. Adak kurbanının kesilebilmesi için niyetin gerçekleşmesi şarttır aksi takdirde kurbanın kesilmesi gerekmez.

Kurban keseceğine dair adakta bulunan kişilerin adadıkları kurbanı bağış olarak vermeleri adak kurbanı bağışı olarak anılır. Kişiler adakta bulunurken kurban edecekleri hayvanın türünü belirtmişlerse bağışının o hayvan için yapmaları gerekir. Niyetin ya da durumun gerçekleşmesi için koyun keseceğini söyleyen kişinin deve bağışı ücreti yatırması veya deve bağışlaması adağının yerine getirilmesini sağlamaz.

Şükür Kurbanı Bağışı Nedir?

Bir kişinin Allah’a şükretmek niyetiyle kestiği kurbana şükür kurbanı denir. Kurbanın kişi tarafından kesilememesi veya fakirlere dağıtılması amacıyla bağışlanması ise şükür kurbanı bağışı olarak adlandırılır. Bu kurban sayesinde Allah’a şükrederken diğer yandan fakirlerin sofralarında etin yer alması sağlanabilir.

Deve Kurbanı Bağışı Nedir?

İnsanların çeşitli amaçlarla deve kesmelerine deve kurbanı denilir. Bir kişinin deve kesmek istemesi ancak kendisinin bunu gerçekleştirememesi durumunda bağışta bulunması mümkündür. Bu durumda olan kişiler dernek ve vakıfları kullanarak deve kurbanı bağışı yapabilirler. Bu sayede İslami usuller doğrultusunda deve kesilir ve elde edilen et yetimlere, mültecilere, öksüzlere ve fukaralara dağıtılır. Bu sayede hayır yapılmış olur ve Allah tarafından bağışta bulunan kişiler sevap kazanarak ödüllendirilir.

Sadaka Kurbanı Bağışı Nedir?

Fakir ve fukaraya sadaka olması amacıyla kesilen kurbana sadaka kurbanı ismi verilir. Sadaka kurbanı kesme amacında olan kişiler bunu bağış olarak yaparlarsa sadaka kurbanı bağışlamış olurlar. Kurban için gerekli ücretin yatırılmasıyla tercih edilen türdeki kurban seçilir ve kesilerek sadaka niyetine fakirlere ve fukaralara dağıtılır. Bu sayede kişiler başlarına gelebilecek belaları def etmiş olurlar. Ayrıca ihtiyaç içinde olan insanlara yardın etme ve onlarla paylaşımda bulunma imkanı elde ederler.

Vacip Kurbanı Bağışı Nedir?

Vacip kurbanı Allah tarafından kurban kesmesi kendisine vacip kılınmış olan kişilerin kesmesi gereken kurbandır. Kurban Bayramı’nda kesilen bu kurban sayesinde kişiler üzerlerine vazife olan ibadeti yerine getirmiş olurlar. Kestikleri kurbanı kendileri yiyebilirler ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilirler. Bunun dışında üzerine kurban kesmesi vacip kılınmış olan kişiler vacip kurbanı bağışlayabilirler. Bunun için kurbanın hisse bedelini ödeyerek vacip kurbanının yoksulluk içindeki ülkelerde kesilerek o ülkelerin insanlarına dağıtılmasını sağlayabilirler.

Şifa Kurbanı Bağışı Nedir?

Şifa kurbanı hasta bir kişinin şifa bulması veya sağlıklı bir kişinin hastalığa yakalanmaması amacıyla kesilen kurbana verilen isimdir. Hastanın şifa bulması amacını taşıyan bu kurban Allah rızası ve Allah’ın emriyle hastanın sağlığına kavuşması umuduyla kesilir. Şifa için adanan kurbanın dernekler aracılığıyla bağışlanması ise şifa kurbanı bağışı ismini alır. Hasta yakınları ve hastalıklara karşı önlem almak isteyen kişiler yılın istedikleri gününde şifa kurbanı bağışlayarak kurbanın dağıtılmasını sağlayabilirler.

Ruhuna Kurban Bağışı Nedir?

Ruhuna kurban bağışı ölen yakınları için ruhuna kurban kesmek isteyen kişilerin bu kurbanı bağış olarak yerine getirmelerine verilen isimdir. Ruhuna kurban bağışında bulunmak isteyenler kurban hisse bedelini ödeyerek kurbanın kesilmesini ve ölen kişinin ruhuna ulaşmasını sağlayabilirler. Ayrıca kesilen kurbanın fakirlikle veya savaşla mücadele eden kişilere ulaştırılmasıyla yardımda bulunma imkanı elde edebilirler. Ruhuna kurban bağışı bayram arifesi yaklaşırken yapılabileceği gibi yılın diğer günlerinde de yapılabilir.

Nafile Kurban Bağışı Nedir?

İnsanların yapabilecekleri son kurban bağışı ise nafile kurban bağışıdır. Bu bağış insanların nafile olarak kurban kesme isteklerinin olması ve bu isteği yerine getirme anlayışına dayanır. Adak, şükür veya sadaka kurbanları da nafile kurban kategorisine girdiğinden kurbanın kesilmesi için niyet farklılıklarının olması mümkündür.

Kurban Bağışı Nerelere Yapılır?

Kurban bağışı bizzat kişilerin kendisine yapılabilir. Bunun için bağışta bulunacak kişinin kurbanı verebileceği kişileri bulması gerekir. Kurban bağışının bizzat kişilere yapılamayacağı durumlar da vardır. Bu durumlarda kurban bağışları kurumlara, derneklere, vakıflara ve öğrenci yurtlarına verilebilir. Böylelikle bağışlanan kurban kurum, vakıf ve derneklerin çalışma alanlarında bulunan ve yoksulluk içerisinde olan kişilere dağıtılabilir.

Kimler Kurban Bağışı Yapabilir?

Kurban kesmenin ya da kurban bağışı yapmanın belirli şartları bulunur. Bu şartları üzerinde bulunduran kişiler isterlerse kurbanlarını kendileri kesebilir isterlerse de bağışta bulunabilir. Kimler kurban bağışı yapabilir? İşte cevapları;

 • Müslüman olanlar
 • Buluğ çağına ermiş olanlar
 • Ekonomik durumu kurban bağışına uygun olanlar
 • Yolcu olmayanlar
 • Akıl sağlığında sorun olmayanlar
 • Misafir olmayanlar
 • Allah’a şükretmek isteyenler

Bu kişiler arasında bulunuyorsanız bir durumun gerçekleşmesine bağlı olarak adak, şükür ve sadak kurban bağışlarınız ile vacip kurban bağışlarınızı dernek üzerinden yapabilirsiniz.

Şefkat Eli Derneği Kurban Bağışlarını Nasıl Kabul Eder?

İnsanların birbiriyle yardımlaşması için köprü görevini üstelenen Şefkat Eli Derneği’nin faaliyetleri arasında kurban bağışı vardır. Dernek insanların üzerine vacip ya da nafile olan kurbanların kesilmesini sağlamak için bağış kabul eder.

Derneğe bağışta bulunmak isteyen kişiler havale, online bağış, EFT ve elden teslim şeklinde bağışı gerçekleştirebilirler. Tercih edilen yol fark etmeksizin ödemeleri gereken bağış ücreti aynıdır. Online bağışın yapılabilmesi için web sitemiz, havale ve EFT için banka hesap numaraları ve elden teslim içinde şube adreslerine ihtiyaç duyulur.

Kurban bağışı ücretlerini elden teslim etmek isteyenler Kavacık Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Beşler Plaza, B Blok, No:38/3 Beykoz İstanbul adresine gitmeleri gerekir. Böylelikle tercih ettikleri kurban bağış türüne göre belirlenmiş ücreti ödeyerek bağışlarını tamamlayabilirler.

Kimlere Kurban Bağışı Yapılır?

Kurban vecibesini yerine getirmek isteyen kişilerin kurbanlarını bağışlayabilecekleri kişiler belirlidir. Bu kişiler fakirler, öksüzler, savaş mağdurları, kimsesizler, yetimler ve Kur’an talebeleridir. Bu kişileri dernek yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucunda belirleyerek bağışın gerçekleşmesi durumunda kesimi yaparak belirlediği kişilere kurbanın ulaşmasını sağlar. Şefkat Eli’nin kurban bağışlarını götürdüğü kişiler ise daha çok Arakan, Yemen, Gazze ve yoksulluk içinde olan diğer Afrika ülkeleridir.

Kurban Bağışı Online Yapılabilir Mi?

Sadaka, adak, vacip ve şükür türündeki kurban bağışlarının online olarak yapılması mümkündür. Bunun için kişilerin Şefkat Eli’ne ait olan web sitesine giriş yaparak online bağış bölümünü kullanmaları gerekir. Bu bölümde bağışlanacak kurban bağış türü ile kurban türü belirlenerek verilen ücret ödenir. Ödemenin tamamlanması sonrasında da kurbanın kesilmesi sağlanır.

Kurban Bağışı Ne Zaman Yapılır?

Vacip kurbanı bağışlamak isteyen kişiler Kurban Bayramı yaklaşırken bağışta bulunabilirler. Son bağış günü ise bayramın ikinci günüdür. Ancak adak, şükür ve sadaka kurbanlarının bir yıl boyunca bağışlanması mümkündür. Bağışın yapılmasını takip eden birkaç gün ya da hafta içerisinde dernek tarafından kurbanın kesimi yapılır ve bağışı alması gereken yerlere kurban etleri ulaştırılır.

Kurban Bağışında Vekalet Nasıl Verilir?

Kurban bağışında bulunan kişilerin bağışlarının kabul görmesi için vekalet vermeleri gerekir. Böylelikle kurban bağış sahibinin adına veya yaptığı niyet için kesilebilir. Kurban bağışında vekalet sözlü olarak veya yazılı olarak verilebilir. Bağışın yapılması için Şefkat Eli’nin seçilmesi durumunda vekalet sözlü bir şekilde verilir. Kişiye dair alınan bilgiler doğrultusunda vekaleti verilen kurbanın kesimi gerçekleştirilir.