Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Misyonumuz

Misyonumuz

Şefkat Eli Derneği olarak, bağışçılarımız tarafından derneğimize iletilen her infâkı; muhtaçlık durumunun öncelik sırasına göre en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, birinci hedefimizdir.

Misyon ve hedeflerimizi sırasıyla zikretmemiz gerekirse:

Bağış faaliyetlerinde insan şeref ve haysiyetini târumar edecek her tür davranıştan uzak durmak.

Gerçekleştirdiğimiz bağış faaliyetlerinde; herhangi bir din, dil, ırk veya mezhep ayırt etmeksizin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm muhtaç, mağdur ve mazlum durumdaki insanların âciliyetlerini gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir kılmak.

Hayat mücadelesi ağır şartlar altında geçen; yoksulluk, açlık ve susuzlukla mücadele eden ve nesilleri tehdit altında olan mağdur ve mazlum insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için bağış kampanyaları düzenlemek.

Dul, yetim, öksüz, yaşlı, hasta, engelli, evsiz, kimsesiz ve çocuklar için kalıcı projeler geliştirerek destek olmak.

Deprem, sel veya yangın gibi doğal âfetler dolayısıyla normal hayat şartları ve imkânları bozulan insanlar ile; savaş, iç çatışma, zulüm ve şiddet nedeniyle insan hakları ihlal edilerek mağdur olan insanlara maddî manevî destek vermek.

Yine savaş, zulüm, iç çatışma ve doğal âfetlerden sağ çıkan insanların geçim kaynakları ile çalışma olanaklarına kavuşmalarına öncülük ederek destek olmak.

Tüm faaliyet yürüttüğümüz mazlum coğrafyalarda, insanların örf ve ananeleriyle maddî manevî değerlerine sahip çıkarak öz değerlerini yaşatmak.

Medya ve dünya basınında mazlum ve mağdur insanların sesi olarak yürütülen çalışmaları dünyanın her tarafına duyurmak. Böylece proje ve faaliyetlerimizle insanlığa örnek olmak.

Bağışa ve desteğe muhtaç insanlar ile bağışçılar arasında bir bağlantı oluşturarak iyiliğe vesile olanlardan olmak ve iyilikte öncü olarak dünya çapında bu tip bağış kampanya ve faaliyetlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

Başta ülkemiz insanı olmak üzere, dünyanın her yerinden insanların yürüttüğümüz faaliyetlere katılmaları için çalışmalar yapmak.

Her tür mağdur insanın; anlık ve geçici bağışlar yerine kalıcı çözüm ve desteklerle hayatlarını kolaylaştırmak, daha huzurlu ve tasasız yaşamalarını sağlayarak refah seviyelerini yükseltmek prensibimiz olmuştur.

Yapılan infak faaliyetlerinin, Allah’ın emirlerine uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Gayelerimizden bir diğeri de, çalışmalarımızın ideolojik veya siyasî malzeme olmamasıdır.

Buraya kadar belirttiğimiz misyon ve hedeflerimizden, Şefkat Eli Derneği olarak asla taviz verilmemesi, en önemli prensibimizdir. Zira herhangi bir taviz verilmesi, derneğimizin kuruluş amacına ve misyonuna halel getireceğinden, dernek bu ilkelere kat’î sûrette uyumlu olarak hareket etmektedir.