Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

İnsani Yardım

İnsani Yardım

Şefkat Eli 2010 yılında faaliyetlerine başlayan ve 2017 yılında resmi hale gelen insani yardım derneğidir. Dernek çeşitli nedenlerle maddi veya manevi zorluklar içerisinde bulunan insanlara yardım ulaştırılması için çalışmalar yapar. Bu çalışmaları da kampanya ve bağışlar yoluyla yardıma ihtiyacı olan ülkeler ve ülkelerin vatandaşlarına ulaştırır. Şefkat Eli Derneği’nin insani yardım alanındaki çalışmaları ve detayları aşağıdadır.

İnsani Yardım Nedir?

İnsani yardım, yaşadıkları doğal afetler, savaşlar, zulümler ve yoksulluklar nedeniyle yardıma ihtiyacı olan insanlara yapılan yardıma verilen isimdir. Bu yardımlar genellikle acil durumlara karşılık kısa süreli olarak gerçekleşen yardımlardır ve devletler tarafından yardım gelene kadar halka destek verilmesini sağlarlar.

İnsani yardımın gerekli olduğu doğal afetler deprem, sel veya yangın felaketleridir. İnsani yardım sayesinde savaş, doğal afet ve açlık gibi zorluklar karşısında yaşamaya çalışan insanlara giyim, gıda, sağlık, ısınma ve barınma gibi ihtiyaçları için yardımlar yapılır.

Kimler İnsani Yardımdan Yararlanabilirler?

İnsani yardımdan yararlanabilecek kişiler belirlidir. Bu kişiler dışında bulunan kişilere yapılan yardımların insani yardım olarak adlandırılması mümkün değildir. İnsani yardımlardan savaş mağdurları, kıtlık mağdurları, mülteciler, afetzedeler, yaralılar, açlar, evsizler ve hastalar yararlanabilir.

İnsani Yardımın Amacı Nedir?

İnsani yardım faaliyetleri belirli bir amaç doğrultusunda düzenlenir. Bu faaliyetlerin en temel amacı yaşanan doğal afet, savaş ve zulümler karşısında insanların daha fazla acı çekmelerinin önlenmesidir. Önlenemeyen acıların ise azaltılması insanı yardımlarla mümkün olur. İnsani yardımın en önemli özelliği ise din, ırk, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanlar için yapılması ve temel ihtiyaçların karşılanmasıdır.

Şefkat Eli Derneğinin İnsani Yardım Çalışması Var Mı?

Doğal afet, savaş ve zulme uğrayan insanların acılarını önlemek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan insani yardım faaliyetleri dernekler aracılığıyla yapılır. İnsani yardım faaliyetleri düzenleyen dernekler arasında Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği vardır.

Dernek 2010 yılından beri Afrika ve Asya başta olmak üzere farklı coğrafyalara insani yardım faaliyetleri düzenler. Yaptığı çalışmalarla mağdur insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

Temel İhtiyaç Kapsamındaki İnsani Yardım Çalışmaları Nelerdir?

Şefkat Eli Derneği’nin en büyük amacı mağduriyet içindeki olan insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaç doğrultusunda dernek temel ihtiyaç olarak kabul edilen giyim ve gıda yardımlarında bulunur. Giyim yardımları sayesinde felaketler nedeniyle kıyafeti kalmamış insanların üşümemelerini ve vücutlarını korumalarını sağlayacak kıyafetlere sahip olmaları sağlanır. Gıda yardımları ise doğal afetle sınanan halkın açlık sorunu yaşamalarının önüne geçer.

Sağlık Alanındaki İnsani Yardım Çalışmaları Nelerdir?

Şefkat Eli Derneği insani yardım çalışmalarını sağlık alanında da sürdürür. Bu sayede afetle karşılaşan veya savaşın yaşandığı ülkelerde bulunan halkın sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmeleri sağlanır.

Hastanelerin onarılması, tamir edilmesi ve yeni hastanelerin yapılması derneğin sağlık alanında yaptığı çalışmaların başında gelir. Ayrıca acil ihtiyacın yaşandığı yerlerde geçici sağlık ocakları kurarak halkın sağlık hizmetlerinden kısıtlı da olsa yararlanmasına imkan tanır.

Eğitim Alanındaki İnsani Yardım Çalışmaları Nelerdir?

Şefkat Eli Derneği insani yardım çalışmalarını eğitim alanında da sürdürür. Savaş ya da deprem gibi afetler nedeniyle harap hale gelen eğitim kurumlarının onarılmasını ve eğitimin devam etmesini sağlar. Yaşanan felaket nedeniyle yıkılın okulların ve medreselerin tekrar yapılması ve yeni okulların inşa edilmesi gibi çalışmalar da derneğin faaliyet alanı içindedir. Okulların onarımı ve yeniden inşası gibi çalışmaların dışında eğitim için ihtiyaç duyulan ekipmanlarında alınmasını sağlar. Dernek bu çalışmalarda hayırsever vatandaşların bağışlarından yararlanır ve mağdur durumdaki halkın rahat etmesini sağlar.

Kültür Ve İnanç Alanındaki İnsani Yardım Çalışmaları Nelerdir?

Dernek eğitim, temel ihtiyaç ve sağlık dışında insani çalışmalarını kültür ve inanç alanında da sürdürür. Savaşlar ve iç çatışmalar genellikle ibadethanelerin veya kültürel değerlerin harap edildiği yerlerdir. Dernek yaşanan zulüm sonrası harap edilen bu mekanların yenilenmesini sağlar. Bu sayede bölge halkının cami ve mescit gibi alanlarda ibadetlerini devam etmelerine yardım eder. İbadethanesi kalmayan yerlerde ise yeni camiler ve mescitler inşa eder.

İnsani Yardımın Temel İlkeleri Nelerdir?

Savaş, zulüm ve doğal afetleri yaşayan insanlar için yapılacak insani yardımın belirlenmiş temel ilkeler doğrultusunda gerçekleşmesi gerekir.

İnsani yardımın temel ilkeleri arasında şunlar vardır;

 • Felaketlerden etkilenen kişilere gıda, giyim veya barınma gibi temel yardımların zamanında ulaşması sağlanmalıdır.
 • İnsanların acı çektikleri durumlarda din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın yardım edilmelidir.
 • İnsani yardım ulaştırılırken en çok ihtiyacı olan kişiler ve kişilerin bulunduğu bölgelerden başlanmalıdır.
 • İnsani yardım çalışmalarının tarafsız şekilde yapılması ve herhangi bir kişi için ayrım yapılmaması gerekir.
 • İnsani yardım çalışmaları bağımsız olarak yapılmalıdır.
 • İnsani yardım çalışmalarında çıkarlar devre dışı bırakılmalıdır.

Şefkat Eli Derneği insani yardım çalışmalarının tamamını bu temel ilkeleri göz önüne getirerek gerçekleştirir. Bu sayede insanların güvenini ve takdirini kazanarak varlık sürdürür.

Hangi Ülkelere İnsani Yardım Yapılır?

Şefkat Eli Derneği din ve ırk ayrımı yapmadan dünya genelindeki mağdurlara insanı yardım ulaştırmaya çalışır. Ancak insani yardımların ulaştırılmasında bazı ülkeler ilk sırada bulunur.

Derneğin yaygın olarak insani yardım yaptığı ülkeler şunlardır;

 • Arakan
 • Gazze
 • Afrika
 • Yemen
 • Suriye
 • Yemen
 • Somali
 • Türkiye

Bu ülkelere yapılan insani yardımın yaygın olması ülkelerin bazılarının Türkiye ile komşu ülkeler olması, kardeşlik ilişkileri, yaşanan zulüm ve mağduriyetin büyüklüğü gibi kriterler söz konusudur.

Afrika İnsani Yardım Çalışmaları

Afrika derneğin insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin başında gelir. Bir kıta olan Afrika çok sayıda ülkeye ev sahipliği yapar ve bu ülkelerin büyük bir bölümü sefalet içindedir. Bu sefaletin sebebi kuraklık, savaşlar ve açlıktır. Derneğin Afrika için yaptığı insani yardımlar şunlardır; gıda, giyim, su kuyusu, barınma ve sağlık yardımlarında bulunur.

Gıda paketleri, un ve ekmek bağışları gıda yönünde yapılan yardımlardır. Sağlık alanında yapılan yardımlar arasında tıbbi malzeme yardımları ilk sırada yer alırken Afrikalı çocuklar için sünnet yardımı ve katarakt hastaları için katarakt ameliyatı yardımları bulunur.

Arakan İnsani Yardım Çalışmaları

Derneğin insani yardımda bulunduğu yerlerden birisi de Myanmar eyaleti olan Arakan’dır. Vatanlarını terke zorlanan Arakan halkı yaşamak için pek çok şeye ihtiyaç duyar. Gıda, giyim, temizlik malzemesi ve tıbbı malzeme yardımları Arakan için yapılan insani yardımlardandır. Derneğin Arakan insani yardımına katkı sağlamak isteyenler gıda paketleri, giyim paketleri ve ekmek yardımı için bağış yapabilirler.

Gazze İnsani Yardım Çalışmaları

Filistin’e bağlı bir şehir olan Gazze İsrail’in işgali altındadır. İsrail askerleri Gazze halkını evlerinde atarak onları sefalete mahkum eder. Bu sefalete sessiz kalmak istemeyen dernek insani yardım yaparak Gazzelilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Giyecek ihtiyacı olanlar için giyim paketi, yiyecek ihtiyacı olanlar için gıda paketi ve dışarıda kalanlar için barınma yardımında bulunur. Bu sayede yapılan zulüm nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının artmamasını sağlamaya çalışır.

Yemen İnsani Yardım Çalışmaları

Yemen kıtlık ve iç çatışmaların yaşandığı bir ülkedir. Bu nedenle ülke yıkıma uğramış ve halk evsiz kalmıştır. Sığınma kamplarında yaşamaya çalışan halkın insani yardımlara ihtiyacı vardır. Şefkat Eli Derneği bu ihtiyacı gidermek adına çalışmalar yapar.

Bu nedenle Yemen’e gönderilmek üzere gıda, giyim, un, ekmek ve su kuyusu bağışları toplar. Bağışlar sayesinde hazırladığı gıda paketlerini, giyim paketlerini ve ekmekleri kamplarda bulunan kişilere sırayla dağıtır. Yemen’in su ihtiyacı içinse bağışlarla temiz su kuyusunun açılmasını sağlar.

Suriye İnsani Yardım Çalışmaları

İç savaş nedeniyle halkın Türkiye’ye göç ettiği veya mülteci kamplarında hayat sürdürdüğü Suriye insani yardım çalışması yapılan ülkelerden birisidir. Savaşın imkanları kısıtla hale getirmesi nedeniyle yiyecek bulamayan aileler açlık nedeniyle sıkıntılı günler geçirirler. Bu sıkıntılar özellikle bebek ve çocukları etkileyerek onların açlıktan ölmelerine neden olur. Bu sefaletin giderilmesi için insani yardım çalışmaları yapılır. Çalışmalara bağışla yapılan katılımlar sayesinde çocuk ve bebeklerin açlıktan ölmeleri engellenir. Ayrıca yapılan bağışlarla halkın diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanır.

Somali İnsani Yardım Çalışmaları

Şefkat Eli Derneği’nin insani yardım çalışması yaptığı son ülke ise Somali’dir. Somali merkezi yönetimin olmadığı ve bu nedenle iktidar olma savaşlarının yaşandığı bir ülkedir. Bu savaş ortamı Somali halkının açlıkla ve susuzlukla mücadele etmesine neden olur. Dernek aracılığıyla gönderilen gıda paketleri ve açılan temiz su kuyuları zulüm altındaki halkın sıkıntılarına derman olur. Özellikle açlık ve temizlik eksikliği nedeniyle yaşanan sağlık sorunlarından kurtulmak mümkün olur.

Türkiye İnsani Yardım Çalışmaları

Türkiye deprem doğal afetinin sıklıkla yaşandığı ülkeler arasında bulunur. Yaşanan deprem felaketleri insanların hayatını kaybetmesine ve evlerin yıkılmasına neden olur. Evsiz kalan insanlar barınma, gıda ve giyim ihtiyacı duyarlar. Şefkat Eli Derneği Türkiye’de yaşanan deprem felaketleri sonrasında ilgili bölgelere giderek halkın temel ihtiyaçlarının kısa süreli olarak giderilmesini sağlar. Örneğin geçtiğimiz yıl Elazığ’da yaşanan deprem felaketi ardından bölgeye ilk insanı yardım ulaştıran dernekler arasındadır.

Dernek Türkiye insani yardım çalışmalarını deprem yanı sıra yaşanan sel felaketlerine karşılıkta yapar. Sel nedeniyle evlerini kaybeden ve sokakta kalan insanların temel ihtiyaç sıkıntısı yaşamamalarını sağlamaya çalışır.

İnsani Yardım Yapma Zamanları Nelerdir?

İnsani yardım yapma zamanları genel olarak ülkelerin doğal afet, zulüm ve savaş yaşamalarıdır. Bunun için ülkelerin durumları takip edilebilir. Ancak Suriye ve Afrika gibi bölgelerde savaşın uzun yıllardır sürmesi ve imkansızlıkların genel bir durum olması insani yardımın her an yapılmasını mümkün kılar. Bu ülkelere insani yardım kapsamında gıda yardımı, giyim yardımı, ekmek yardımı, kurban yardımı, barınma yardımı ve sağlık yardımı yıl boyunca gönderilebilir.

İnsani Yardım Çalışmalarına Nasıl Katkı Sağlanır?

İnsani yardım çalışmalarına katkı sağlamanın ilk yolu bağışta bulunmaktır. Afet ve savaş mağdurlarının temel ihtiyacının karşılanması için gerekli tutar bağışlar sayesinde toplanır. Toplanan paralar ise gıda ve giyim ürünlerinin alınmasını sağlar.

İnsani yardım çalışmalarına katkı sağlamak isteyenler dernek adına açılan banka hesaplarından yararlanabilirler. Ayrıca bağışlar için derneğin resmi sitesi kullanılabilir. Bunların dışında insani yardım çalışmalarına destek olmak isteyenler bağışlarını derneğin ana binasına gelerek bizzat yapabilirler. Gerçekleşen bizzat bağışlarda makbuz alma hakkını da elde ederler.

Kimler İnsani Yardım İçin Bağış Yapabilir?

İnsani yardım yapabilecek kişiler için belirli bir sınırlama yoktur. Sel ve deprem gibi afetlerle karşılaşan insanlara yardımda bulunmak isteyen tüm bireyler yaptıkları bağışlarla çalışmalara katılma şansı bulabilirler. Ayrı şekilde savaş mağdurlarının yaşamaya devam edebilmeleri ve yaşam kalitesinin artması için de bağış yaparak katkı sağlayabilirler. İnsani yardım çalışmaları için Türkiye genelinden bağış yapılabileceği gibi yurt dışından bağışta bulunmak da mümkündür.