Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

İnsan Hakları

İnsan Hakları

Irk, din, etnik köken, dil, cinsiyet ve ulus ayırt edilmeksizin tüm insanların aynı anda sahip oldukları hak ve özgürlükler insan hakları olarak adlandırılıyor. Uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş olan ve tüm insanların aynı haklara sahip olması amacını taşıyan haklar günümüzde pek çok nedenle ihlal ediliyor. Yaşam mücadelesi veren insanların ihtiyaçlarını karşılama ve iyilik yapma hedefiyle yola çıkan Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği olarak insanı haklarına önem veriyoruz.

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneğinin İnsan Hakları Politikası Nasıldır?

İnsani yardım derneği olarak uluslararası sözleşmelerde net şekilde ifade edilen insan haklarının tüm insanlar için geçerli olacak şekilde uygulanması politikasını savunuyoruz.

Bu politikaya bağlı olarak da insan haklarının doğru şekilde uygulanmasından hak ihlallerine engellenmesine kadar pek çok faaliyetin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. İnsan haklarına saygı duyulması ve ihlal edilmemesi sayesinde kimsenin yardıma muhtaç olmayacağını düşünüyoruz.

Yaptığımız çalışmalarla insanların hak ve özgürlüklerini yerine getirmek için önlerindeki engellerin kalkacağına inanıyoruz. Bunu da İslam dininin temeli olan tüm insanların eşit olduğu ilkesine dayanarak savunuyoruz.

Derneğin İnsan Haklarına Yönelik Yardım Faaliyetleri Neler?

Dernek olarak benimsemiş olduğumuz insan haklarının tüm insanlar için geçerli olması ve uygulanması politikasına dayanarak yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bu konuda hayata geçirmiş olduğumuz faaliyetler şunlardan oluşuyor;

  • Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan felaketlerden tüm dünyanın haberdar olmasını sağlıyoruz.
  • Afrika, Suriye ve Yemen gibi topraklarda yaşanan savaş ve insanlık dramının dikkat çekmesine yönelik kamuoyu çalışmaları yapıyoruz.
  • Savaş, deprem ve kıtlık gibi felaketlerin yaşandığı ülke ve şehirlerde bulunan insanlar gıda, giyim, barınma ve ısınma gibi insani yardımların ulaşmasını sağlıyoruz.
  • Yetim, dul, öksüz ve hasta insanların yardıma muhtaç olduklarını tüm dünyaya duyurmak adına hukuki alanlarda çalışmalar yapıyoruz.
  • Dernek olarak din, dil ve ırk ayırmadan insani yardıma ihtiyacı olan tüm coğrafyalara ulaşmaya çalışıyoruz.
  • Savaş yaşanan bölgelerde insanların zarar görmemesi adına kurtarma çalışmaları ve insanlık dramına karşılık harekete geçilmesi gerektiğini tüm mecralarda anlatmaya çalışıyoruz.

Yardım faaliyetlerini gerçekleştirmek adına gündemi her an takip ediyor ve yaşanan ani gelişmelerde insanların yanında zaman kaybetmeden yer almaya çalışıyoruz. Ayrıca felaketlerin kısa sürede duyulması ve yardımların zamanında ulaşmasına aracı oluyoruz.

Dernek İnsan Haklarının İhlal Edilmesine Karşın Nasıl Tavır Sergiliyor?

Derneğimiz gönüllü çalışanlarıyla insan haklarının en doğru şekilde kullanılabilmesi adına çalışmalar yapıyor. Savaş, deprem veya sel felaketlerinin insan haklarının ihlal edilmesi sebebiyle daha kötü durumları ortaya çıkardığını farkında olarak hareket ediyoruz.

Bu durumda da dernek olarak insan haklarını ihlal eden kişi, kurum, kuruluş veya ülkelerin kamuoyunda duyulmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Böylelikle yaşanan dramın uluslararası kuruluşların araya girmesiyle giderilmesini ve giderilmeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Dernek Müslümanlarla Sınırlı Olarak Mı İnsan Haklarını Savunuyor?

Şefkat Eli İnsani Yardım derneğimiz insan haklarına saygılı olma politikasını sonuna kadar uygulama amacı güdüyor. Bu nedenle de din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın yardımların ve projelerin tüm dünyada gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

Ancak dünya genelinde İslam düşmanlığının bulunması, zulme ve yoksulluğa maruz kalan insanların Müslümanlar olması nedeniyle faaliyetlerin en çok gerçekleştiği yerler Müslüman coğrafyalar oluyor.

Müslümanların yaşam sürdüğü coğrafyalarda insanların dinlerine, yaşamlarına ve özgürlüklerine yapılan saldırıların durmasını ve yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Bunun için Afrika ve Asya toprakları insan haklarını en fazla savunduğumuz coğrafyalar oluyor. Ancak dünyadaki yaşanan gelişmeler, savaş ve salgınlar durumunda da Müslüman olup olmadığına bakılmaksızın tüm insanların insanca yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz.

İnsan Hakları Konusunda Farkındalık İçin Dernek Adına Neler Yapılabilir?

İnsan hakları konusunda Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara katılabilirsiniz. İnsanlara yapılan zulmün ve insanların yoksulluklarının duyulması için düzenlenen kamuoyu çalışmalarında gönüllü olarak yer alabilirsiniz. Bu sayede zulümden haberi olmayan kişilerin haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra insani haklarından yeterince faydalanamayan insanlar için gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetlerine katılabilirsiniz. Bu faaliyetler kapsamında gıda, giyim, ekmek, battaniye, kışlık ve kırtasiye paketlerinin insanlara ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağışta bulunarak insani yardım faaliyetlerimize katkı sağlayabilirsiniz.