Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Şirket ortakları nasıl zekât verirler?

Fiilî olarak bir şirketin ortağı olan şahıs, şirketin ofis, alet vb. duran varlıkları dışındaki dönen varlığından kendi payına düşen ölçünün, nisaba erişmesi ve üzerinden bir sene geçmesi hâlinde zekâtını vermesi gerekir. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin; duran varlıkları (üretim aletleri, makine vb.) zekâttan muaf; borçlar, malzeme, işçilik, üretim, pazarlama, yönetim, finansman vb. giderlerin maliyet hesapları yapılıp çıkarıldıktan sonra dönen varlıkları (yarı mamul ve üretilmiş mallar, hammaddeler, nakit para, çek vs.) ise net kâr ile beraber Kırkta bir (% 2,5) oranında zekâta tabiidir.