Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?

Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik miktarıdır. Nisap, asgarî biçiminde de belirlenebilir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mülke sahip olan birey dinen zengin sayılır. Böyle bir şahıs, zekât veya sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmekle de mükellef olur. Borçtan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olan bu malın çoğalıcı olması ve üstünden bir sene geçmesi hâlinde zekâtının verilmesi gerekir. Zenginliğin minimum sınırı olan “nisap” Hz. Peygamber tarafından tanımlanmıştır. Bu asgarî sınırlar, o dönem İslam cemiyetinin ortalama hayat standardını ve zenginlik miktarını göstermektedir. Hadislerde tanımlanan nisap ölçüleri şöyle sıralanabilir: 80,18 gr. altın veya bunun meblağında para veya ticaret mülkü; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap ölçüsünün tanımlanmasında kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik vasıtası olduğu açıktır. Nisabın bu mallar üzerinden tanımlanması, sosyal ve ekonomik koşulların fazla değişmediği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur.