Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim

Allah, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) aracılığıyla Müslümanlara hediyeleşmelerini öğütlemiştir. Hediyeleşmenin insanlar arasındaki muhabbeti artıracağı ve insanların mutluluğunu sağlayacağını bildirmiştir.

Bu nedenle İslam dininde hediyeleşmenin önemi büyüktür. Bunun için Şefkat Eli Derneği olarak insanların Müslümanlara Kur’an-ı Kerim hediyesi vermeleri için aralarında köprü oluşturuyoruz. Hediye edilen Kur’anlar sayesinde insanların kutsal kitapların ve kitaptaki emirleri öğrenmelerini sağlıyoruz.

Kur’an-ı Kerim Nedir?

Kur’an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiş olan son kutsal kitaptır. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) vahiy yoluyla indirilmiştir. Bu kitap belirli bir zümreye değil tüm insanlığa indirilmiş olup günümüze kadar aslını koruyarak gelmeyi başarmıştır. Arapça kökenli olan bu kitap Cebrail isimli büyük melek aracılığıyla sayfa sayfa indirilmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim için Allah’ın kelamı demek doğru bir tabirdir.

Kur’an-ı Kerim’in Önemi Nedir?

Kur’an-ı Kerim İslamiyet’i benimsemiş olan Müslümanlar için önemlidir. Çünkü Müslümanların kutsal kitabı olarak bilinir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim Allah’ın emir ve yasakların kullarına ulaşmasını sağlayan bir aracıdır.

Kutsal olan bu kitapta yazanlar her Müslümanın yapması gerekenler olup hadisler ve sünnetlerle de pekiştirilmiştir. İnsanların herhangi bir durumla karşılaştıklarında başvurmaları gereken en güvenli kaynak Kur’an’dır. İslam dinine dair tüm esaslar, Müslümanların yapması ve yapmaması gerekenler burada yer alır.

Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayan kişiler ve İslam dinine karşın bilgi eksikliği olan kişiler kutsal kitabın sahip oldukları özellikleri merak ederler. Bu özellikleri bilmeleri durumunda kendilerine inandıkları kitap hakkında sorulan sorulara cevap verme şansı bulabilirler.

Tüm insanlığa gönderilmiş olan Kur’an-ı Kerim’in en belirgin özellikleri şunlardır;

 • Kur’an insanlar için indirilmiş olan son kutsal kitaptır.
 • Kur’an’da yer alan tüm ifadeler Allah’ın kelamıdır.
 • Değişime uğramadan günümüze kadar gelmeyi başaran tek kutsal kitaptır.
 • Arapça olarak indirilmiş olan kutsal kitaptır.
 • Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir.
 • Kutsal kitabın inmesi Cebrail (a.s.) vasıtasıyla olmuştur.
 • İnsanlara yol gösterme amacı taşır.
 • Kıyamet gününe kadar geçerli olacak olan tek ve son kitaptır.
 • Zebur, Tevrat ve İncil gibi kutsal kitapları doğrulayan özelliklere sahiptir. (değiştirilmemiş kutsal kitapları)
 • Kur’an-ı Kerim 6666 ayet, 30 cüz ve 114 sureden oluşan kutsal bir kitaptır.
 • İnsanların hidayete ermesini sağlama amacını taşınır.

Tüm bu özellikleriyle Kur’an-ı Kerim tüm Müslümanların okuması ve anlamanı bilmesi gereken kutsal kitaptır. Ayrıca bu kitapta yer alan emir ve yasaklara uyularak Allah’a layık bir kul olunması gerekir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim bilmeyen kişilere kutsal kitabı öğrenmeleri ve okumaları için bağış yapılır. Böylelikle insanların kutsal kitabı öğrenmelerine vesile olunur ve sevap kazanılır.

Kur’an-ı Kerim Ne Zaman İndirilmiştir?

Hz. Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e verilen Kur’an-ı Kerim birden indirilmemiş olan kutsal kitaptır. Kur’an 610 yılında Kadir Gecesi’nde inmeye başlar. İlk vahyin gelmesi 610 yılı Ocak ayında Mekke’de bulunan Hira Mağarası’nda gerçekleşir.

Belirli aralıklarla vahiy şeklinde indirilen bu kutsal kitabın indirilmesi işleminin tamamlanması ise 632 yılını bulur. Kur’an’ın indirilme sürecinin 13 yıllık bölümü Mekke'de gerçekleşirken kalan 10 yıllık bölüm hicret edilen Medine’de gerçekleşir. Kur’an’ın tamamen indirildiği 632 tarihi hicretin 10.yılını ifade eder.

Kur’an-ı Kerim Hediyesi Nedir?

Hz. Muhammed’e gönderilen Kur’an’ın tüm Müslümanlar tarafından okunması ve ayetlerde belirtilen hususların Müslümanlar tarafından yerine getirilmesi gerekir. Ayrıca ayetlerde Allah’ın yasakladığı şeylerde belirtilmiş olup bu yasaklara uyulmaması durumunda kişilerin karşılaşacakları durumlara dair bilgiler yer alır.

Her Müslümanın Kur’an-ı bilmesi gerekir ancak her Müslümanın Kur’an-ı edinmesi mümkün olmaz. Maddi ve manevi zorluk içinde bulunan ülkelerde kişilerin okuyacak kutsal kitabı edinmeleri mümkün olmaz. Bu nedenle hayır yapmak isteyen kişiler Kur’an-ı Kerim hediyesi vererek insanların dinlerini ve kitaplarını öğrenmelerine vesile olabilirler.

Neden Kur’an-ı Kerim Hediye Edilir?

İnsanların Kur’an-ı Kerim hediye etmelerinin birtakım sebepleri vardır.

Hediye olarak kutsal kitabın tercih edilme sebepleri arasında şunları bulmak mümkündür;

 • Kur’an da yer alan ayet ve sureleri bilmeyen kişilerin öğrenmesini sağlamak
 • Kur’an da yer alan ve Allah tarafından verilen emirlerin öğrenilmesini sağlamak
 • Yokluk içinde olan Müslüman ve Kur’an talebelerine yardımcı olmak
 • İnsanların hakikat yoluna ulaşmalarına vesile olmak
 • İnsanlara iyilik yaparak Allah katında sevap kazanmak
 • Mazlum, yoksul ve talebelere bağışta bulunmak

Sizlerde bağış yapmak istiyor ancak bağış türüne karar veremiyorsanız Kur’an-ı Kerim bağışını tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem bağış sevabı hem de hediye ettiğiniz kutsal kitabın okunmasına vesile olmanız sebebiyle sevap kazanabilirsiniz. Ayrıca Allah’ın razı olduğu kulları arasında yer alabilirsiniz. Kur’an hediyesi için Şefkat Eli Derneğimizi tercih edebilirsiniz.

Kimlere Kur’an-ı Kerim Hediye Edilir?

Kur’an-ı Kerim’in hediye ve bağış olarak gönderileceği yerler bellidir. Bu yerler arasında Kur’an kursları, camiler, medreseler ve talebe yurtları bulunur. Bu adreslere özellikle çocuklar Kur’an öğrenmek için giderler. Ancak yoksullukla mücadele eden ülkelerde kurs, yurt ya da medreselere giden her çocuğun kendine ait Kur’an-ı olmaz bu nedenle de çocuklar sırayla okumak zorunda kalırlar.

Hafız olma amacı olan çocuklar kitabı sürekli olarak çalışamadıkları için sözlü öğrenmek zorunda kalırlar. Bu da edindikleri bilgilerin kalıcı olmamasına neden olur. Bu nedenle çocukların kutsal kitaplarını kalıcı olarak öğrenmeleri ve her çocuğun Kur’an-ı olması için bağışta bulunmak mümkün olur.

Çocuklar yanı sıra ilerleyen yaşına rağmen kutsal kitabını okumayı öğrenememiş kişilere de Kur’an hediye edilebilir. Böylelikle yetişkinlerin geçte olsa hakikat yoluna ulaşmaları ve Kur’an da yer alan emirleri öğrenmeleri mümkün olur.

Kimler Kur’an-ı Kerim Hediye Edebilir?

Kur’an’ın kimlere hediye edilebileceğinin merak edilmesi kadar kimler tarafından bu hediyelerin verilebileceği de merak edilir. Müslümanların kutsal kitaplarını öğrenmelerine yardımcı olmak isteyen ve hayır işlemeyi düşünen her Müslüman Kur’an hediye edebilir. Bu hediyenin verilebilmesi için kişilerin yeterli paraya sahip olmaları gerekir. Böylelikle bağış yaparak derneğin ihtiyacı olan kişilere Kur’an-ı Kerim’i ulaştırmasını sağlayabilirler. Bu sayede kutsal kitaplarını okuyamayan kişilerin okumalarına yardımcı olma imkanı bulabilirler.

Kur’an-ı Kerim Ne Zaman Hediye Edilir?

İnsanlığın son kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in hediye edilmesi belirli bir zamana tabi değildir. Kur’an’a ihtiyaç duyan yurtların, Kur’an kurslarının, camilerin veya medreselerin her an bulunması mümkün olduğundan bağışta her an yapılabilir. Ayrıca Kur’an’a ihtiyaç duyan hafız adayları da her an bulunarak kitap hediyesi verilebilir.

Afrika’da bulunan ülkelerde Kur’an eğitimi yılın tüm zamanlarında yapılır ve bu nedenle eğer bağışınızı kutsal kitapla yapmak isterseniz yılın her günü bağışınızı yapabilirsiniz. Ancak özellikle yaz aylarında Kur’an kurslarında öğrenci yoğunluğu olduğu için bağışınız için yaz mevsimini tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Ramazan ayı Kur’an ve mukabele ayı olduğundan çocuklar yanı sıra yetişkinlerin de Ramazan’da Kur’an okuması için bağışta bulunmak daha doğrudur.

Kur’an-ı Kerim Hediye Etmek Sevap Mı?

Kur’an tüm insanlık için indirilmiş olan kutsal kitaptır. Bu nedenle İslam dinini doğru bir şekilde yaşamak isteyen her Müslümanın bu kitapta yazan Allah kelamlarını bilmesi ve bu kelamlar doğrultusunda dünyada yaşam sürmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim hediyesi kişilerin İslam’ı doğru öğrenmelerini ve hakikat yolunu bulmalarını sağladığından hediye edilmesi de insanlara büyük sevap kazandırır. Bu kutsal kitabın her bir harfini okumanın en az 10 sevap kazandıracağı ifade edilmiştir. Bu bağış yapan kişiler kitaptan okunan her harf için onlarca sevap kazanma imkanı bulurlar.

Kur’an-ı Kerim Hediye Etmezsek Ne Olur?

Kur’an-ı Kerim hediye etmek kişilerin kendi istek ve niyetlerine göre yapabilecekleri bir yardımdır. Bu yardımı yapmaları kendilerine sevap kazandırır. Ancak bu yardımın niyete dayalı bulunmazı Kur’an-ı Kerim’in hediye edilmemesi durumunda kişilere herhangi bir yükümlülük getirmez. Bunun için kişiler isterlerse hediye edebilirler istemezlerse bu hediye için bağış yapmazlar. Ancak bir durumun gerçekleşmesi için adak olarak Kur’an-ı Kerim’in hediye edileceği gibi bir vaatte bulundularsa bu vaadi yerine getirmeleri gerekir.

Kur’an-ı Kerim Hediye Etmenin Faydaları Nelerdir?

Kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim’in hediye edilmesi hediye sahipleriyle hediyeyi alan kişilere fayda sağlar. Hediyeyi alan kişilere sağladığı fayda Kur’an’ın öğrenilmesini sağlaması ve kişinin Kur’an’a sahip olmasıdır. İyilik yapması insanların manevi yönden kendilerini daha iyi ve rahat hissetmesine neden olur. Kutsal kitabın hediye edildiği kişiler ise Kur’an-ı okuma avantajı elde ederler. Bunun yanı sıra kitapları her an onlarda olacağı için Kur’an okumayı unutma gibi sıkıntılardan kurtulabilirler.

Şefkat Eli Derneği Kur’an-ı Kerim Hediyesi

Şefkat Eli Derneği insanları Kur’an eğitimi alan öğrencilere ve Kur’an okumayı bilmeyen insanlara bağış olarak kutsal kitabı hediye etmeleri adına çalışır. Bağış alma yöntemini kullanarak Kur’an-ı Kerim için bağışta bulunulmasını talep eden dernek bağışların tamamlanmasıyla satın aldığı Kur’an’ları okumaya ihtiyacı olan kişilere dağıtır. Böylelikle insanların iyilik yapmalarına vesile olur. Yapılan bağış sayesinde daha çok insanın kutsal kitabını öğrenmesi sağlanır.

Şefkat Eli Derneği Kur’an-ı Kerim’i Hangi Ülkelerde Dağıtır?

İnsanların Kur’an okuyarak hidayete ermelerini amaçlayan Şefkat Eli Derneği hayırsever bağışçı ve üyeleri sayesinde insanlara Kur’an’ların ulaşmasını sağlar. Bu bağışlar sayesinde hakikat yolundan uzak olan insanların hakikati benimsemelerine yardımcı olur.

Şefkat Eli Derneği’nin Kur’an-ı Kerim hediyelerini dağıttıkları yerlerden bir kısmı şu ülkelerdir; Gazze, Çad, Yemen, Burundi, Senegal, Etiyopya, Somali, Filistin, Nijer, Kenya, Gambiya, Arakan, Sudan, Gabon, Zambiya, Uganda, Nijerya, Gana ve Eritre gibi ülkelerdir.

Kur’an-ı Kerim Hediye Fiyatı Nedir?

Kur’an-ı Kerim hediye etmek için kişilerin ödemeleri gereken ücret yüksek değildir. Bu sayede kişiler birden fazla kişiye kutsal kitabı hediye etme imkanı bulabilirler. Bu tutarın ödenmesiyle bir çocuğa Kur’an hediye edilmiş olur. Hediyenin verileceği yer ve kişiler derneğin detaylı araştırmalarıyla tespit edilerek gerçekten kutsal kitabı bulunmayan ve ihtiyaç duyan kişilere verilir.

Online Kur’an-ı Kerim Hediye Etmek Mümkün Mü?

Kur’an-ı Kerim’i online olarak hediye etmek mümkündür. Şefkat Eli Derneği bu hediyenin bağış yoluyla olmasını sağladığı için online bağış yapılır. Bunun için derneğin açmış olduğu internet sayfasının kullanılması ve online bağış bölümüne ulaşılarak bağışın gönderilmesinin sağlanması gerekir.

Kur’an-ı Kerim Dağıtım Görüntüleri Alınabilir Mi?

Kur’an-ı Kerim bağışında bulunan kişiler bağışlarıyla alınan kutsal kitapların dağıtılıp dağıtılmadığını öğrenmek isterler. Bunun için dernek tarafından bağışın adresine teslim edildiğini gösteren görüntüler kişilere gönderilir. Bağışta bulunan kişiler bu görüntüleri izleyerek yardımda bulundukları çocukların Kur’an-ı Kerim’i alma sevinçlerini izleyebilirler. Bu görüntüleri hatıra olarak saklayarak ve iyilik yaparak duygularını tatmin edebilirler.